Kolektory słoneczne to podstawowe urządzenia instalacji solarnej umożliwiającej wykorzystanie darmowej energii słonecznej do ogrzewania ciepłej wody lub wsparcia centralnego ogrzewania. Niezależnie od rodzaju i przeznaczenia instalacji solarnej, kolektory słoneczne stanowią uzupełnienie podstawowego źródła ciepła, ponieważ uzyski energii zależą od aktualnego nasłonecznienia. Prawidłowo wykonana instalacja solarna zabezpieczy roczne zapotrzebowanie na energię do przygotowania ciepłej wody w ponad 60%.
Zobacz animację, by dowiedzieć się jak to działa:

 lub wybierz zestaw dla swojej rodziny...KOLEKTORY SŁONECZNE - JAK TO DZIAŁA?

Najprostsza instalacja solarna składa się z :

  • kolektorów słonecznych,
  • grupy pompowej z naczyniem przeponowym,
  •  zasobnika solarnego,
  • systemu połączeń,
  • regulatora solarnego.

Rolę czynnika grzewczego w instalacji solarnej pełni roztwór glikolu propylenowego,  który krąży w wymuszonym obiegu zamkniętym. Grupa pompowa (3) pompuje roztwór glikolu niskotemperaturowego do kolektorów (1), gdzie energia słoneczna w postaci ciepła odbierana jest przez czynnik. Glikol wysokotemperaturowy trafia następnie do wężownicy zasobnika solarnego (7) i nagrzewa znajdującą się w nim zimną wodę. Schłodzony w zasobniku czynnik roboczy ponownie trafia do kolektorów i cały proces się powtarza.

Kiedy płyn solarny nagrzewa się do wysokich temperatur, jednocześnie zwiększa się jego objętość. To z kolei powoduje wzrost ciśnienia w instalacji. Do utrzymania ciśnienia roboczego na bezpiecznym poziomie służy naczynie przeponowe (4), które przejmuje nadwyżkę ciśnienia i zapobiega awarii systemu.

Ponieważ uzyski energii zależą od aktualnego nasłonecznienia, zasobnik może być wyposażony w grzałkę elektryczną, która będzie dogrzewać wodę. Dodatkowo instalacja solarna może współpracować z kotłem (6) lub pompą ciepła, która również dogrzeje  wodę w okresie, kiedy energia pozyskana z kolektorów będzie niewystarczająca. Pracą całego układu steruje regulator solarny (2).

Działanie instalacji solarnej na potrzeby c.w.u. przedstawia animacja:

                            

Instalacja kolektorów słonecznych może być również wykorzystana do wspomagania centralnego ogrzewania. Wówczas glikol oddaje ciepło wodzie w obiegu grzewczym poprzez wymiennik płytowy (11). Wstępnie podgrzana woda z obiegu grzewczego, dzięki pompie obiegowej (12), przekazywana jest do kotła (6), a następnie podawana na grzejniki (13). Instalacja solarna pracuje w trybie przygotowywania ciepłej wody lub w trybie wspomagającym ogrzewanie dzięki przełączającemu zaworowi 3-drogowemu (10).

Działanie instalacji solarnej na potrzeby c.w.u. i c.o. przedstawia animacja:

 
 
 

Firma 2 SUN Sp. z o.o. Sp.k. informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij "Zgoda" jeżeli chcesz aby ta informacja więcej się nie pojawiała.

Zakceptuj ciasteczka na tej stronie.