Dotacje

Informacje ogólne

Dotacje dla klientów indywidualnych mogą być przyznawane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub przez gminę, na terenie której planowana jest inwestycja. Program dofinansowania przeznaczony jest dla osób fizycznych i dla wspólnot mieszkaniowych.

Możliwość skorzystania z dotacji lub preferencyjnych kredytów na cele proekologiczne zależy od kilku czynników:

  • rodzaju inwestycji (ogniwa fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła, kotły gazowe),
  • miejsca planowanej inwestycji (w jakiej gminie położona jest nieruchomość),
  • charakteru inwestycji (modernizacja istniejącego rozwiązania, montaż ekologicznego źródła energii w nowo powstałym budynku).

Środki przeznaczone na dotacje przyznawane zarówno przez NFOŚiGW jak i gminy są ograniczone dlatego należy wziąć to pod uwagę i pospieszyć się z podjęciem decyzji o inwestycji. Warto również przed wyborem konkretnego rozwiązania upewnić się jaki będzie faktyczny koszt inwestycji po uwzględnieniu dofinansowania. Firma 2 SUN wyliczy dla Państwa wysokość możliwych do uzyskania dotacji dla planowanej inwestycji i aktywnie będzie Państwa wspierać na każdym etapie procesu pozyskania dofinansowania.

Program Prosument

Jak zarabiać w domu? Czyli produkuj własny prąd i własne ciepło.

Weź sprawy we własne ręce i zainwestuj w przydomową mikro-elektrownie. Produkuj prąd i ciepło na własny użytek, a ich nadmiar sprzedaj z zyskiem do sieci.

26 maja Narodowy Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć obejmujących zakup i montaż nowych mikro-instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE).

Program ma na celu promowanie najnowszych technologii OZE oraz postaw prosumenckich poprzez podniesienie świadomości ekologicznej i inwestycyjnej. Jego skutkiem ma być rozwój rynku dostawców urządzeń i instalacji oraz zwiększenie liczby miejsc pracy. PROSUMENT ma również zapewnić niemały efekt ekologiczny, a jego pełne wdrożenie ma ograniczyć emisję CO2 o 165 000 [Mg] rocznie oraz zwiększy roczną produkcję energii ze źródeł odnawialnych o 360 000 [MWh].

Na dopłaty do kredytu bankowego mogą liczyć osoby fizyczne, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Program przewiduje następującą intensywność dofinansowania przewidziana:


w okresie 2014r. – 2015r. 20 %
dotacji na instalacje (po 2015r. 15 %):

Źródła ciepła opalane biomasą (do 300[kWt]),
Pompy ciepła (do 300[kWt]),
Kolektory słoneczne (do 300[kWt]).


w okresie 2014r. – 2015r 40%
dotacji na instalacje (po 2015r. 30 %):

Systemy fotowoltaiczne (do 40 [kWp]),
Małe elektrownie wiatrowe (o 40 [kWe]),
Mikro-kogeneracja (do 40[kWe]).


Atrakcyjną propozycją jest dofinansowanie udzielane w formie pożyczki wraz z dotacją do 100% kosztów kwalifikowanych, które jest niezwykle korzystne dla inwestora.

Pozostaje nam tylko życzyć przyszłym prosumentom udanych, ekonomicznie uzasadnionych inwestycji.


PS. MYŚL GLOBALNIE, DZIAŁAJ LOKALNIE

Dotacje gminne


Dotacja gminna przeznaczona jest na zadania związane z ochroną środowiska. Zadania dotyczą między innymi: zakupu i montażu kolektorów słonecznych oraz zamiany ogrzewania węglowego na ekologiczne. Dotacja przekazywana jest w formie zwrotu udokumentowanych wydatków, związanych z realizacją zadania po jego zakończeniu.

Część gmin województwa pomorskiego opracowało programy, w ramach których udzielają dotacji na zadania związane z ochroną środowiska. Poniższa tabelka przedstawia listę wybranych gmin z województwa pomorskiego i wielkość dofinansowania w tych gminach. Informacje o dotacjach w gminach nie znajdujących się na liście mogą być pozyskane na życzenie Klienta. Szczegółowe warunki przyznawania dotacji opublikowane są na oficjalnych stronach internetowych poszczególnych gmin lub są możliwe do uzyskania w Urzędzie Gminy.

Dotacja przy wymianie kotła węglowego na ekologiczne źródło :

Gmina

Dotacja  [%]

Maks. kwota dotacji

Gdańsk

50%

4 000,00 zł

Gdynia

25%

1 600,00 zł /
2 000,00 zł*

Pruszcz Gdański

50%

4 000,00 zł

Rumia

30%

750,00 zł

Sopot

50%

1 200,00 zł

Żukowo

60%

7 000,00 zł
*obowiązuje przy wmianie kotła węglowego na ogrzewanie z sieci miejskiej.

Dotacja na zakup kolektorów słonecznych lub pompy ciepła
:

Gmina

Dotacja  [%]

Maks. kwota dotacji

Gdańsk**

 50%

2 000,00 zł

Gdynia

25%

3 000,00 zł

Pruszcz Gdański

30%

4 000,00 zł

Rumia

30%

1 000,00 zł

Sopot

50%

3 000,00 zł

Starogard Gdański**

50%

3 500,00 zł

**dotacja dotyczy jedynie kolektorów słonecznych.

UWAGA: Terminy składania wniosków w poszczególnych gminach są różne i ustalane są do czasu wyczerpania się środków finansowych przeznaczonych na dotacje i zarezerwowanych na dany rok. Ponadto zróżnicowana jest kwota dofinansowania w zależności od gminy.


    Dotacje gminne - Najczęściej zadawane pytania

1. Czy otrzymanie dotacji z NFOŚiGW wyklucza otrzymanie dotacji gminnej?

Nie. Dofinansowanie z urzędu gminy można otrzymać niezależnie od kredytu udzielonego przez bank współpracujący z NFOŚiGW.

2. Jaki budżet przeznaczony jest na dotacje?

Wielkość dotacji gminnej zależy od konkretnej gminy i może wahać się w znacznym stopniu.

3. Do kiedy można składać wnioski o dofinansowanie?

Terminy składania wniosków w poszczególnych gminach są różne i najczęściej ustalane są do czasu wyczerpania się środków finansowych przeznaczonych na dotacje i zarezerwowanych na dany rok. W związku z powyższym firma 2 SUN nie może zagwarantować Klientowi otrzymania takiej dotacji. Możemy jednak pozyskać wszelkie informacje dotyczące otrzymania dofinansowania w danej gminie i będziemy aktywnie wspierać Klienta w procesie realizacji.

4. Czy uzyskana dopłata podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

Podatek dochodowy od dotacji gminnych, w przeciwieństwie do dotacji z NFOŚiGW, zależy od tego skąd pochodzą środki. W przypadku, gdy są udzielone z budżetu gminy zasilanego pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotacja ta mieści się w kategoriach zwolnienia z podatku dochodowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
W przypadku, gdy wypłacone dotacje pochodzą z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podlegają one opodatkowaniu. Nakłada to na gminę obowiązek wystawienia i wysłania beneficjentowi formularza PIT-8C - stosownie do art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatek rozliczany jest wówczas wraz z rozliczeniem rocznym podatnika.

368 183

Firma 2 SUN Sp. z o.o. Sp.k. informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij "Zgoda" jeżeli chcesz aby ta informacja więcej się nie pojawiała.

Zakceptuj ciasteczka na tej stronie.